Rakennusliike R.V. Group – Turku ja Varsinais-Suomi

Hormikartoitus Turku ja Varsinais-Suomi

Hormikartoitus selvittää hormien kunnon ja antaa tietoa mahdollisesta hormisaneerauksen tarpeesta. Lisäksi kartoitus selvittää mm. käytössä olevien hormien sijainnin ja paikantaa myös mahdolliset vapaana olevat, käyttämättömät hormit. Hormikartoitus suoritetaan yleensä savuttamalla tai kuvaamalla. Meillä on käytössä alan paras kamerakalusto.

Perusteellinen hormien kuntotutkimus

Hormin kartoituksen pohjalta voidaan tehdä myös perusteellisempi hormien kunnon tutkimus, jossa selvitetään mm. hormien tiiviys ja rakenne sekä mahdolliset tukokset tai muut ongelmat. Toteutamme hormikartoitukset ja hormien kuntotutkimukset Turussa ja koko Varsinais-Suomessa.

Mitä hormikartoituksessa tehdään?

Hormisaneerauksen aikana hormin tiiveyttä tutkitaan mm. savukokeen avulla. Tämän jälkeen hormit kuvataan kunnon, tukosten ja ahtaumien havaitsemiseksi. Piipusta paikannetaan lohjenneet tiilet ja laastijäämät, jotka vaikuttavat oleellisesti hormin tiiveyteen. Kokeen avulla kaikista pienimmätkin vuodot saadaan selville.

Miksi hormikartoitus kannattaa teettää?

Hormikartoitus kannattaa teettää ennen hormitöitä, tai linjasaneerauksen aloitusta. Hormin kunto ei paljastu silmäparilla, vaan siihen tarvitaan aina ammattilaisen apua ja työvälineitä. Vältä onnettomuudet ja pahimmillaan tulipalo, joka voi syntyä rapautuneesta piipusta tai vuotavasta hormista.